Dátum: 
02.06.2021 - 10:00, 30.08.2021 - 16:00

Milí čitatelia, srdečne vás v spolupráci s Múzeom školstva a pedagogiky pozývame k nám do oddelenia pre dospelých.

Medzi regálmi s knihami nájdete výstavu, ktorá predstavuje známych slovenských spisovateľov z pohľadu ich detstva, školských a študentských rokov. Mnohí z nich sú už medzi maturitnými otázkami... mnohí majú predpoklady, aby sa nimi stali. Spisovatelia Tomáš Janovic, Ladislav Ballek, Etela Farkašová, Oľga Feldeková, Jozef Banáš, Daniela Kapitáňová, Daniel Hevier, Gustáv Murín, Pavol Rankov, Eva Borušovičová, Petra Nagyová-Džerengová a Michal Hvorecký prijali pozvanie k rozhovoru na tému školy - ako si spomínajú na obľúbených i menej obľúbených učiteľov, predmety, známky, lásky, spolužiakov, rozhodovania kam po základnej a strednej, na smelé či nesmelé začiatky, než sa stali skutočnými majstrami slova.

Zaspomínali si s nami a my Vám ich pútavé výpovede spolu so školskými dokumentmi ponúkame prostredníctvom výstavy. Dozviete sa, ako oni - spisovatelia rôznych generácií vnímali a prežívali dobu, v ktorej strávili svoje školské roky i ako tieto ovplyvnili a určili ich ďalšie smerovanie v živote. Určite stojí za to pristaviť sa pri každom z nich. Možno v ich výpovediach nájdete aj niečo z vlastných školských spomienok.

Táto výstava je zapožičaná z Múzea školstva a pedagogiky.