Dátum: 
08.11.2022 - 10:00, 14:30

Interaktívne, vizuálne pútavé prezentácie, ktoré žiakom sprostredkujú to najzaujímavejšie a najdôležitejšie o Zemi, vesmíre, histórií života, zvieratách a na príklade záhad demonštrujú základy kritického myslenia.
Prednášajúci je vyštudovaný prírodovedec Mgr. Dušan Valent. Pracuje ako vedecký publicista a má dlhoročné skúsenosti so vzdelávacími aktivitami. Tentokrát sa zameria na tému zo sveta zvierat a na ich krásu a rôzne druhy kamufláže.


Prezentácie sú vhodné pre deti prvého stupňa ZŠ.
Tešíme sa na vás!