Dátum: 
14.09.2021 - 16:30, 17:00

Počas leta mali detský čitatelia možnosť zapájať sa do rôznych projektov, ktoré Galantská knižnica ponúkala t.j. Prečítané leto 2021 a tiež Letná čitateľská karta. Pri príležitosti vyhodnotenia týchto aktivít vás srdečne pozývame 14.09.2021. o 16:30 do oddelenia pre deti a mládež.

Tých najaktívnejších čaká odmena! :)