Dátum: 
16.05.2024 - 10:00, 12:00

Interaktívne, vizuálne pútavé prezentácie, ktoré žiakom a študentom sprostredkujú to najzaujímavejšie a najdôležitejšie o Zemi, vesmíre, histórií života, zvieratách a na príklade záhad demonštrujú základy kritického myslenia.
Prednášajúci je vyštudovaný prírodovedec Mgr. Dušan Valent. Pracuje ako vedecký publicista a má dlhoročné skúsenosti so vzdelávacími aktivitami.
Prezentácie sú vhodné pre deti od druhého stupňa ZŠ.
Tešíme sa na vás!