V spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu vypožičiavame aj zvukové dokumenty. Zvukové knihy sú nahrávané vo zvukových štúdiách s profesionálnou nahrávacou technikou. Načítavateľmi sú herci slovenských divadiel, hlásatelia z médií, ale aj amatéri, ktorí majú potrebné hlasové schopnosti. Originály zvukových záznamov sa následne spracovávajú a upravujú do podoby zvukovej knihy

Vypožičať si ich môže každý nevidiaci, slabozraký a inak zravotne postihnutý občan v rozsahu odôvodnenom jeho zravotným postihnutím po predložení platného občianskeho preukazu a fotokópie jedného z nasledujúcich dokladov:

- preukaz ŤZP, ŤZP/S

- členský preukaz občianskeho združenia nevidiacich a slabozrakých

- odporúčajúce stanovisko lekára k využívaniu služieb knižnice (potvrdenie nižšie na stiahnutie)

Dokumenty sú dostupné v čitárni Galantskej knižnice, výpožičná lehota zvukových kníh je 30 dní (viď čl. 18 tohto KVP).

Nové súbory: 1497B, 1505B, 1561B, 1589B, 1593B, 1621C, 1625A, 1633B, 1641B