Galantská knižnica v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči poskytuje výpožičku zvukových kníh pre zrakovo a inak zdravotne postihnutých používateľov z čoho vyplýva, že tieto služby využíva iba držiteľ preukazu ZŤP. SKN dodáva knihy prostredníctvom putovných súborov, ktoré sú štvrťročne aktualizované a dostupné v čitárni Galantskej knižnice. 

 

Zobraziť zoznam zvukových kníh