V spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu vypožičiavame aj zvukové dokumenty. Zvukové knihy sú nahrávané vo zvukových štúdiách s profesionálnou nahrávacou technikou. Načítavateľmi sú herci slovenských divadiel, hlásatelia z médií, ale aj amatéri, ktorí majú potrebné hlasové schopnosti. Originály zvukových záznamov sa následne spracovávajú a upravujú do podoby zvukovej knihy

Vypožičať si ich môže každý nevidiaci, slabozraký a inak zravotne postihnutý občan v rozsahu odôvodnenom jeho zravotným postihnutím po predložení platného občianskeho preukazu a fotokópie jedného z nasledujúcich dokladov:

- preukaz ŤZP, ŤZP/S

- členský preukaz občianskeho združenia nevidiacich a slabozrakých

- odporúčajúec stanovisko lekára k využívaniu služieb knižnice (u inak zdravotne postihnutých je tento doklad povinný)

Dokumenty sú dostupné v čitárni Galantskej knižnice, výpožičná lehota zvukových kníh je 30 dní (viď čl. 18 tohto KVP).