Súhrnná správa o zákazkach vykonaných v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 s cenami vyššími ako 5000 € bez DPH

  • 2016 4Q - neboli vykonané žiadne žiadne zákazky s cenami vyššími ako 5000 € bez DPH
  • 2017 - neboli vykonané žiadne žiadne zákazky s cenami vyššími ako 5000 € bez DPH