Knižnica poskytuje pripojenie na internet v priestoroch oddelenia Čitáreň, študovňa a internet.

Pre pripojenie je potrebné mať platný čitateľský preukaz alebo občiansky preukaz. Okrem pripojenia na internet možno tlačiť, kopírovať a skenovať rôzne dokumenty. Všetky služby sú za poplatok uvedený v Cenníku služieb.

Je zakázané prehliadať stránky s pornografickým, rasistickým alebo násilie propagujúcim obsahom.