Knižnica poskytuje výpožičky kníh, novín, časopisov, zákonov, zvukových kníh, iných dokumentov a medziknižničnú výpožičnú službu. Podmienkou výpožičky je platný čitateľský preukaz.

Výpožičky zabezpečuje Oddelenie literatúry pre dospelých, Detské oddelenie, Čitáreň, študovňa a internet a Oddelenie bibliografie a regionálnych informácií.

KNIHY

Knihy majú výpožičnú dobu 30 dní, knihy z príručnej knižnice 7 dní, pričom je možné výpožičku 2x predĺžiť (za podmienky, že kniha nie je rezervovaná). Všetky knihy v čitárni a študovni sú dostupné len prezenčne. 

Online katalóg

Cenník služieb

NOVINY A ČASOPISY

Noviny a časopisy majú výpožičnú dobu 7 dní, aktuálne čísla sú k dispozícii len prezenčne v priestoroch čitárne.

Zoznam novín a časopisov

Cenník služieb

Všetky dokumenty z Oddelenia bibliografie a regionálnych informácií sú k dispozícii len prezenčne.

MEDZIKNIŽNIČNÁ VÝPOŽIČNÁ SLUŽBA

Podrobnosti k medziknižničnej výpožičnej službe nájdete v sekcii Pre knižnice - Medziknižničná výpožičná služba

ZVUKOVÉ KNIHY

Podmienky k požičiavaniu zvukových kníh nájdete na samostatnej podstránke Služby pre nevidiacich.