Galántai könyvtár

A Galántai Könyvtár olyan univerzális értékeket képviselő közkönyvtár, mely minden ember számára információhozzáférést bizosít korra, nemzetiségre, társadalmi helyzetre, vallási hovatartozásra vagy foglalkozásra való tekintet nélkül. Dotációs szervezetként működik a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat (Nagyszombat megye) hatáskörében, regionális és városi könyvtár szerepét töltve be egyszerre. Könyvállományát gyarapítja, rendszerezi, kölcsönzi, raktározza és védi. Oktató – nevelő célzatú rendezvényeket és kultúreseményeket szervez, melyek elsődlegesen az irodalom és olvasás fontosságát hangsúlyozzák. A Galántai Könyvtár további szolgáltatásai: internethasználati lehetőség, wi-fi zóna, fénymásolás, hangoskönyv-kölcsönzés, irodalomkutatás, bibliográfiai tevékenység.

Bővebben a könyvátrról   Megtekinteni a bemutató videót