Galantská knižnica

Galantská knižnica je univerzálnou verejnou knižnicou, poskytuje bezplatný prístup k informáciám ľuďom bez ohľadu na vek, národnosť, spoločenské postavenie, vierovyznanie či profesiu. Je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, plní funkciu regionálnej a pre mesto Galanta mestskej knižnice. Získava, spracúva, uchováva, a ochraňuje a požičiava dokumenty zo svojho knižničného fondu. Organizuje vzdelávacie a kultúrne podujatia zamerané na propagáciu literatúry a čítania. Ďalšie služby: verejný internet, wi-fi zóna, fotokopírovanie, zvukové knihy, vypracovanie rešerší, bibliografická činnosť.

Viac o knižnici   Pozrieť Video