Oddelenie čitárne a študovne poskytuje používateľom základné aj špeciálne knižničné služby.

Zo základných sú to absenčné a prezenčné výpožičky periodík, prezenčné výpožičky náučnej literatúry a poskytovanie bibliografických informácií.

Špeciálne služby poskytované oddelením sú MVS – články, vypracovávanie rešerší, reprografické služby, sprístupňovanie internetu, skenovanie, monitoring tlače, požičiavanie zvukových kníh.

Vo fonde máme takmer 60 titulov novín a časopisov, ktoré si môžu čitatelia požičať domov alebo si ich prelistovať v príjemnom prostredí čitárne. Pre záujemcov sú k dispozícii aj zbierky zákonov. Aktuálny zoznam dostupnej periodickej tlače.

Cenník služieb 

 

Kontakt: kniznica [at] galantskakniznica.sk